loading...

عاطفه صفری

بازدید : 37
پنجشنبه 30 بهمن 1399 زمان : 22:05

هر یک از رفتارها، تصمیمات و فعالیت های انسان تحت تاثیر عوامل گوناگون روانی و اجتماعی می باشد. انتخاب همسر نیز یکی از همان گزینه ها می باشد که عوامل مرتبط با موضوع مورد نظر در آن نقش دارد و از کنش های انسان به شمار می آید.

موفقیت در انتخاب همسر

یکی از مهم ترین انتخاب هایی که فرد باید در زندگی خود انجام دهد ازدواج می باشد. ازدواج مهم ترین انتخاب فرد در زندگی است و هیچ تصمیمی در زندگی اشخاص در حد ازدواج اهیمت ندارد و تاثیرگذار نمی باشد.

این موضوع به این دلیل است که ازدواج بر سایر تصمیم ها اثر می گذارد و رفتارهای بعد از ازدواج نیز تحت تاثیر این تصمیم قرار می گیرد.

برخی مشاوران مذهبی از کلمه هم کفو بودن استفاده می کنند که به معنی داشتن ویژگی های اجتماعی، اقتصادی، مذهبی و غیره یکسان زوجین است.

عوامل شخصیتی و تفاوت های فردی

افراد از بدو تولد با یکدیگر فرق می کنند و و از لحاظ ویژگی های شخصیتی نیز متفاوت می باشند یعنی هر کدام یک نوع ویژگی دارند، بسیاری از آن ها ممکن است درون گرا و بعضی ها برون گرا باشند، تعدادی هیجان خواه، وبعضی ها مخالف هیجان هستند.

پس ویژگی های شخصیتی افراد بسیار متمایز است برای امر ازدواج باید قبل از آن شناخت لازم را به دست آورید.

11 عامل کلیدی در انتخاب همسر چیست ؟

تفاوت فردی در هوش | هم کفو بودن

افراد از نظر هوش نیز تفاوت هایی با یکدیگر دارند و سطح هوش آن ها با هم فرق می کند بسیاری از افراد ممکن است هوش علمی آن ها خوب باشد و بتواند در حین تحصیل از شاگرد های ممتاز بوده و نمرات عالی کسب کنند و عده ای ممکن است از نظر هوش کلامی یا هیجانی بالاتر باشند.

تفاوت در انتخاب همسر از لحاظ انگیزش

بر اساس نظر روانشناسان برخی از افراد از نظر سطح برانگیختگی بالاتر از دیگران می باشد و بعضی ها سطح برانگیختگی کمتری دارند.

افراد از نظر انگیزه نیز با یکدیگر متفاوت می باشند و تفاوت هایی با هم دارند، برخی از آن ها دوست دارند پیشرفت کنند و از این نظر انگیزه آن ها بسیار زیاد است،

برخی دیگر از نظر پیوند جویی انگیزه بالایی دارند. هر چه سلامت روان و محیط تربیتی فرد مناسب تر باشد انگیزه فرد بیشتر است به عبارت دیگر سطح انگیزش با سلامت روان و محیط تربیتی فرد در ارتباط می باشد.

انگیزه ها انواع مختلفی دارد و هرکدام از آن ها ممکن است با هوش، علایق و استعدادها و توانایی فرد در ارتباط باشد.

سطح و نوع انگیزه خواستگاه و زمینه های دارد. ممکن است افرادی که با هم ازدواج می کنند متفاوت باشند و هر کدام نوع متمایزی از انگیزه را تجربه کنند.

عوامل فرهنگی انتخاب همسر

افرادی که می خواهند با هم ازدواج کنند باید از نظر فرهنگی تقریبا در یک سطح باشند زیرا عواملی زیر مهم هستند.

 • نگرش ،
 • سبک و شیوه زندگی،
 • آداب و رسوم زندگی،
 • اعتقادات و باورهای مذهبی فرد
 • خانواده اش

اگر قبل از ازدواج مورد بررسی قرار نگیرد ممکن است مشکلاتی برای فرد در زندگی مشترک به وجود آورد.

تفاوت در نگرش طرفین

نگرش ها معمولا در شرایط متفاوتی به وجود می آید و براساس تجارب، یادگیری ها، عواطف و شناخت شکل گرفته و تحت تاثیر این عوامل قرار می گیرد.

بر اساس این شرایط یکی از اجزای مهم فرهنگی_شخصیتی که همان نگرش است شکل متفاوتی دارد و باعث می شود تا فرد از دیگران متمایز باشد.

سبک زندگی خانواده طرفین

هر فرد سبک زندگی خاص خودش را دارد و می تواند آزادانه هر طور که تمایل دارد آن را انتخاب کند به همین دلیل اگر با سبک زندگی متفاوتی آشنا شدید آن را غیر طبیعی در نظر نگیرید و تعجب نکنید چون افراد خودشان آن سبک را دوست دارند و آن را انتخاب کرده اند.

سبک زندگی مجموعه ای از تلقین ها، ارزش ها، شیوه های رفتار، حالت و سلیقه ها در هر چیزی می باشد و می تواند بسیار متفاوت بوده و از اجزای رفتار شخصی فرد به حساب نمی آید.

شیوه های همسر گزینی هر یک از خانواده ها

بر اساس مطالعات انجام شده همسر گزینی به دو شیوه انجام می شود، شکل مدرن و شکل سنتی.

در شیوه سنتی دختر و پسر از طریق والدین یا آشنایان به یکدیگر معرفی می شوند و پس از اینکه با یکدیگر آشنا شدند، اگر دختر و پسر یکدیگر را پسندیدند می توانند مقدمات ازدواج را انجام دهند.

در شیوه جدید، بسیاری از جوانان از طریق مختلف با یکدیگر آشنا می شوند و یا در محیط های اجتماعی همسر مورد نظر خود را جست وجو می کنند و هنگامی که آن را انتخاب کردند، فرد را به خانواده معرفی می کنند.

هر دو شیوه ممکن است با معایت و مزایایی همراه باشد و هر کدام نتایجی داشته باشد.

تشریفات بیش از حد

هر کدام از خانواده ها ممکن است تشریفات و فرهنگ های خاص خودشان را داشته باشند و این فرهنگ ها برای خانواده ها بسیار مهم است و از آن ها تبعیت می کنند.

در برخی از ازدواج ها ممکن است زوجین و خانواده ها نسبت به یکدیگر سخت گیری های زیادی را انجام دهند و بیش از حد یکدیگر را تحت فشار قرار دهند که این موضوع باعث می شود فشارهای روانی بسیاری بر روی افراد وارد شود.

منبع : 11 عامل کلیدی در انتخاب همسر چیست ؟

هر یک از رفتارها، تصمیمات و فعالیت های انسان تحت تاثیر عوامل گوناگون روانی و اجتماعی می باشد. انتخاب همسر نیز یکی از همان گزینه ها می باشد که عوامل مرتبط با موضوع مورد نظر در آن نقش دارد و از کنش های انسان به شمار می آید.

موفقیت در انتخاب همسر

یکی از مهم ترین انتخاب هایی که فرد باید در زندگی خود انجام دهد ازدواج می باشد. ازدواج مهم ترین انتخاب فرد در زندگی است و هیچ تصمیمی در زندگی اشخاص در حد ازدواج اهیمت ندارد و تاثیرگذار نمی باشد.

این موضوع به این دلیل است که ازدواج بر سایر تصمیم ها اثر می گذارد و رفتارهای بعد از ازدواج نیز تحت تاثیر این تصمیم قرار می گیرد.

برخی مشاوران مذهبی از کلمه هم کفو بودن استفاده می کنند که به معنی داشتن ویژگی های اجتماعی، اقتصادی، مذهبی و غیره یکسان زوجین است.

عوامل شخصیتی و تفاوت های فردی

افراد از بدو تولد با یکدیگر فرق می کنند و و از لحاظ ویژگی های شخصیتی نیز متفاوت می باشند یعنی هر کدام یک نوع ویژگی دارند، بسیاری از آن ها ممکن است درون گرا و بعضی ها برون گرا باشند، تعدادی هیجان خواه، وبعضی ها مخالف هیجان هستند.

پس ویژگی های شخصیتی افراد بسیار متمایز است برای امر ازدواج باید قبل از آن شناخت لازم را به دست آورید.

11 عامل کلیدی در انتخاب همسر چیست ؟

تفاوت فردی در هوش | هم کفو بودن

افراد از نظر هوش نیز تفاوت هایی با یکدیگر دارند و سطح هوش آن ها با هم فرق می کند بسیاری از افراد ممکن است هوش علمی آن ها خوب باشد و بتواند در حین تحصیل از شاگرد های ممتاز بوده و نمرات عالی کسب کنند و عده ای ممکن است از نظر هوش کلامی یا هیجانی بالاتر باشند.

تفاوت در انتخاب همسر از لحاظ انگیزش

بر اساس نظر روانشناسان برخی از افراد از نظر سطح برانگیختگی بالاتر از دیگران می باشد و بعضی ها سطح برانگیختگی کمتری دارند.

افراد از نظر انگیزه نیز با یکدیگر متفاوت می باشند و تفاوت هایی با هم دارند، برخی از آن ها دوست دارند پیشرفت کنند و از این نظر انگیزه آن ها بسیار زیاد است،

برخی دیگر از نظر پیوند جویی انگیزه بالایی دارند. هر چه سلامت روان و محیط تربیتی فرد مناسب تر باشد انگیزه فرد بیشتر است به عبارت دیگر سطح انگیزش با سلامت روان و محیط تربیتی فرد در ارتباط می باشد.

انگیزه ها انواع مختلفی دارد و هرکدام از آن ها ممکن است با هوش، علایق و استعدادها و توانایی فرد در ارتباط باشد.

سطح و نوع انگیزه خواستگاه و زمینه های دارد. ممکن است افرادی که با هم ازدواج می کنند متفاوت باشند و هر کدام نوع متمایزی از انگیزه را تجربه کنند.

عوامل فرهنگی انتخاب همسر

افرادی که می خواهند با هم ازدواج کنند باید از نظر فرهنگی تقریبا در یک سطح باشند زیرا عواملی زیر مهم هستند.

 • نگرش ،
 • سبک و شیوه زندگی،
 • آداب و رسوم زندگی،
 • اعتقادات و باورهای مذهبی فرد
 • خانواده اش

اگر قبل از ازدواج مورد بررسی قرار نگیرد ممکن است مشکلاتی برای فرد در زندگی مشترک به وجود آورد.

تفاوت در نگرش طرفین

نگرش ها معمولا در شرایط متفاوتی به وجود می آید و براساس تجارب، یادگیری ها، عواطف و شناخت شکل گرفته و تحت تاثیر این عوامل قرار می گیرد.

بر اساس این شرایط یکی از اجزای مهم فرهنگی_شخصیتی که همان نگرش است شکل متفاوتی دارد و باعث می شود تا فرد از دیگران متمایز باشد.

سبک زندگی خانواده طرفین

هر فرد سبک زندگی خاص خودش را دارد و می تواند آزادانه هر طور که تمایل دارد آن را انتخاب کند به همین دلیل اگر با سبک زندگی متفاوتی آشنا شدید آن را غیر طبیعی در نظر نگیرید و تعجب نکنید چون افراد خودشان آن سبک را دوست دارند و آن را انتخاب کرده اند.

سبک زندگی مجموعه ای از تلقین ها، ارزش ها، شیوه های رفتار، حالت و سلیقه ها در هر چیزی می باشد و می تواند بسیار متفاوت بوده و از اجزای رفتار شخصی فرد به حساب نمی آید.

شیوه های همسر گزینی هر یک از خانواده ها

بر اساس مطالعات انجام شده همسر گزینی به دو شیوه انجام می شود، شکل مدرن و شکل سنتی.

در شیوه سنتی دختر و پسر از طریق والدین یا آشنایان به یکدیگر معرفی می شوند و پس از اینکه با یکدیگر آشنا شدند، اگر دختر و پسر یکدیگر را پسندیدند می توانند مقدمات ازدواج را انجام دهند.

در شیوه جدید، بسیاری از جوانان از طریق مختلف با یکدیگر آشنا می شوند و یا در محیط های اجتماعی همسر مورد نظر خود را جست وجو می کنند و هنگامی که آن را انتخاب کردند، فرد را به خانواده معرفی می کنند.

هر دو شیوه ممکن است با معایت و مزایایی همراه باشد و هر کدام نتایجی داشته باشد.

تشریفات بیش از حد

هر کدام از خانواده ها ممکن است تشریفات و فرهنگ های خاص خودشان را داشته باشند و این فرهنگ ها برای خانواده ها بسیار مهم است و از آن ها تبعیت می کنند.

در برخی از ازدواج ها ممکن است زوجین و خانواده ها نسبت به یکدیگر سخت گیری های زیادی را انجام دهند و بیش از حد یکدیگر را تحت فشار قرار دهند که این موضوع باعث می شود فشارهای روانی بسیاری بر روی افراد وارد شود.

منبع : 11 عامل کلیدی در انتخاب همسر چیست ؟

نظرات این مطلب

تعداد صفحات : 0

درباره ما
موضوعات
آمار سایت
 • کل مطالب : 42
 • کل نظرات : 0
 • افراد آنلاین : 1
 • تعداد اعضا : 0
 • بازدید امروز : 24
 • بازدید کننده امروز : 1
 • باردید دیروز : 228
 • بازدید کننده دیروز : 0
 • گوگل امروز : 0
 • گوگل دیروز : 0
 • بازدید هفته : 632
 • بازدید ماه : 632
 • بازدید سال : 6438
 • بازدید کلی : 11594
 • <
  پیوندهای روزانه
  آرشیو
  اطلاعات کاربری
  نام کاربری :
  رمز عبور :
 • فراموشی رمز عبور؟
 • خبر نامه


  معرفی وبلاگ به یک دوست


  ایمیل شما :

  ایمیل دوست شما :  کدهای اختصاصی